lili@ugent.be

De gaga-esthetiek van het mislukken

Essay door Katrien De Graeve en Sara De Vuyst

Jack Halberstam (2012) lanceerde de term ‘gaga feminisme’ om zichtbaarheid te geven aan specifieke vormen van verzet, verzet dat mislukken, het onvermogen te voldoen aan normatieve kaders, omarmt en koestert. Deze vormen van verzet gaan vaak samen met een esthetiek van parodie, overdrijving en omkering, en eigenen zich stereotypen toe met als doel onderdrukkende gender-, seksuele en andere normen te ontwrichten. Katrien De Graeve en Sara De Vuyst observeren dat voor vrouwen boven de vijftig die esthetiek mogelijkheden biedt en hen in staat stelt de eigen onderdrukking als wapen te gebruiken. Voorbeelden zijn de ludieke improvisatie, passief verzet of luide weigering in de acties en performances van Raging Grannies, Advanced Style en Peaches. Het essay werd gepubliceerd in een themanummer over ouder worden in het tijdschrift Rekto:Verso.
Klik op de link hieronder voor de volledige tekst.

https://www.rektoverso.be/artikel/de-gaga-esthetiek-van-het-mislukken

Partagez votre histoire

Vous êtes une femme de plus de 50 ans et vous souhaitez partager votre expérience de l'intimité et de l'(a)sexualité sur ce site web? Envoyez-nous votre histoire ! Nous sommes intéressés par les témoignages personnels de femmes sur leurs expériences par rapport au corps vieillissant, aux relations, à l'intimité et à la sexualité.