lili@ugent.be

Onderzoeksteam

Carla Besora Barti is doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent (UGent) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen het LiLI project neemt ze, vanuit een visueel antropologische invalshoek, noties van erotische wijsheid en de esthetiek van het ouder worden onder de loep. Ze heeft een achtergrond in de beeldende kunst en is al meer dan tien jaar actief in de culturele sector. Ze heeft een MA in Visuele Kunsten van LUCA Gent (2017) en een interuniversitaire MA in Gender en Diversiteit (2021) georganiseerd door de vijf Nederlandstalige Belgische universiteiten. In haar masterthesis onderzocht ze vooral de hedendaagse invullingen van de figuur van de heks bij vrouwen en gender-nonconforme mensen. De verwevenheid van het poëtische en het politieke op het gebied van gender, seksualiteit, religie/spiritualiteit en visuele cultuur interesseert haar enorm.

Voor meer informatie over mijn onderzoek en publicaties: zie research.flw.ugent.be

Katrien De Graeve is feministisch onderzoekster en hoofddocent in de Genderstudies aan UGent. Als principal investigator (PI) coördineert ze het LiLI project. Ze heeft een niet aflatende interesse voor de manier waarop sociale ongelijkheden in het intieme leven worden ge(re)produceerd. Ze is gevormd als sociolinguïst en antropoloog, en gebruikt een etnografische en discours-analytische onderzoeksmethodologie. Doorheen haar loopbaan heeft ze onderzoek gedaan naar heel verschillende relaties in de persoonlijke sfeer, gaande van transnationale adoptiegezinnen tot niet-monogame romantische of seksuele partnerrelaties, telkens met aandacht voor de rol van macht in het vormgeven van die relaties. Meer recent heeft ze zich vastgebeten in de studie van seksualiteit en ouder worden, een thema dat haar als prille vijftiger ook steeds meer op een persoonlijk niveau raakt.

Voor meer informatie over mijn onderzoek en publicaties: zie research.flw.ugent.be

Gabriëlle de Pooter is doctoraal onderzoeker in het LiLI project. Ze onderzoekt hoe ruimte en plaats de ervaring van gender, seksualiteit en ouder worden beïnvloeden, en gebruikt daarbij sociale geografie en feministisch nieuw materialisme. Ze onderzoekt hoe mensen die zich meestal gedragen binnen de norm soms toch afwijken van de norm. Ze voltooide een BA aan University College Roosevelt (Middelburg) en een MA in Hedendaagse Kunst aan Manchester University (via Sotheby’s Institute of Art New York). Na acht jaar werkervaring in de culturele erfgoedsector studeerde ze af aan het interuniversitaire MA-programma in Gender en Diversiteit (vijf Nederlandstalige universiteiten van België). Haar scriptie betrof abortusrituelen, die ze onderzocht met een feministische nieuw-materialistische lens.

Voor meer informatie over mijn onderzoek en publicaties: zie research.flw.ugent.be

Sara De Vuyst werkt binnen het LiLI project de cultural studies component uit. ZE besloot zich te richten op queer representaties van ouder wordende vrouwen, waarbij ze vooral geïnteresseerd is in de manier waarop deze representaties de normatieve ideeën over de intieme verlangens van oudere vrouwen kunnen doen wankelen. Door de betekenis van deze weerbarstige boodschappen, evenals hun totstandkoming en gebruik, te onderzoeken, wil ze samen met oudere queer vrouwen alternatieve verhalen over ouder worden en seksualiteit construeren. Ze heeft een passie voor feministische en queer mediastudies en doctoreerde in 2016 aan de Universiteit Gent in de Communicatiewetenschappen, met een proefschrift dat zich richtte op genderkwesties in de journalistiek. Tussen 2017 en 2020 zette ze dit onderzoek verder met een postdoc onderzoek naar intersectionele aspecten van online intimidatie in de journalistiek.

Voor meer informatie over mijn onderzoek en publicaties: zie research.flw.ugent.be

Nika Looman werkt als cultureel antropoloog aan een doctoraat binnen het LiLI project. Die hanteert een feministische antropologische benadering van seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd, met een focus op oudere (gender)queer vrouwen en non-binaire personen. Nika is geïnteresseerd in onderwerpen zoals (online) dating, (nieuwe) relaties, non-normatieve relatievormen en seksuele praktijken. Door de verhalen en ervaringen van queer vrouwen en non-binaire personen centraal te stellen, hoopt die de dominante heteronormatieve kijk op ouder worden uit te dagen en te herzien. Nika studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hun interesse in seksualiteit en genderstudies mondde uit in een MA-scriptie (2018) over genderqueer en non-binaire mensen in Nederland.

Voor meer informatie over mijn onderzoek en publicaties: zie research.flw.ugent.be

Adviescommissie:

  • Luce Beeckmans is docent in Architectuur en Stedenbouw in relatie tot Migratie en Diversiteit, en senior postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Ze is geaffilieerd aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, het Centrum voor Interculturalisme, Migratie en Minderheden van de Universiteit Leuven en het Urban Studies Centre van de Universiteit Antwerpen. Ze werkt interdisciplinair en combineert methoden en inzichten uit architectuur en stedenbouw, etnografie, humane geografie, postkoloniale studies en urbane studies. Binnen het LiLI project treedt Luce Beeckmans op als co-promotor van het doctoraat van Gabriëlle de Pooter. Voor meer informatie over haar onderzoek en publicaties: zie www.ugent.be.

  • Ladan Rahbari is docent aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA), en senior onderzoeker aan het International Migration Institute (IMI). Voordien was ze verbonden aan Universiteit Gent (UGent) als FWO postdoctoraal onderzoeker (2019-2022). In 2019 behaalde ze een doctoraat in de Gender- en Diversiteitsstudies (UGent & VUB) en in 2015 een doctoraat in de Sociologie (University of Mazandaran). Haar onderzoeksinteresse gaat naar genderpolitiek, migratie, religie, het lichaam en digitale media, met een focus op Iran en West-Europa en gekaderd in postkoloniale, feministische en kritische theorieën. Ze is momenteel verbonden aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality (ARC-GS), het UGent Centre for Research on Culture and Gender (CRCG), en het Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) van de VUB. Binnen het LiLI project is Ladan Rahbari de co-promotor van Nika Looman’s doctoraat. Voor meer informatie over haar onderzoek en publicaties: zie www.uva.nl.

  • Rahil Roodsaz is cultureel antropoloog en universitair docent bij de vakgroep Antropologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar ze ook doceert in Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. Haar huidige onderzoeksproject (2019-heden) richt zich op romantische liefde en het queer potentieel van non/monogamieën in Nederland. In 2015 verdedigde zij haar proefschrift Sexual Self-fashioning among the Iranian-Dutch, gebaseerd op een etnografisch project uitgevoerd aan het Instituut voor Genderstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar interessegebieden zijn seksualiteit, intimiteit, gender, subjectiviteit, saamhorigheid, migratie en late moderniteit. Rahil Roodsaz is betrokken bij het LiLI-project als co-promotor van Carla Besora. Voor meer informatie over haar onderzoek en publicaties: zie www.uva.nl.

Ethisch advies:

  • Rachel Spronk is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Antropologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en werkt op het snijvlak van drie wetenschapsgebieden – antropologie, gender- en seksualiteitsstudies, en Afrikastudies. Haar huidig werkt focust op de middenklasse in Kenia en Ghana en op de manier waarop sociale transformaties over de generaties heen verband houden met gender, seksualiteit en identiteit. In haar werk combineert ze etnografische studie van praktijken en zelfpercepties met het herdenken van onze theoretische repertoires. Ze is lid van de Adviesraad Ethiek van het Amsterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (AISSR), dat een ‘ethiek van zorg’ voorstaat in plaats van de gebruikelijke ethiek van regulering.
    Voor meer informatie over hun onderzoek en publicaties: zie www.uva.nl.

Fotografie: Michiel Devijver

Deel uw verhaal

Bent u een vrouw ouder dan 50 en wilt u uw ervaring met intimiteit en (a)seksualiteit delen op deze website? Bezorg ons uw verhaal! We zijn geïnteresseerd in persoonlijke getuigenissen van vrouwen over de ervaring van hun ouder wordende lichaam, en over relaties, intimiteit en seks.